Fiscale & administratieve kalender

13.12.2019 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 980 EUR aan BV moeten betalen

13.12.2019 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2020 en hun eventuele vervanging.

13.12.2019 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2020 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

20.12.2019 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

20.12.2019 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.12.2019 - Voorafbetalingen

(*)

24.12.2019 - Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2018 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.

24.12.2019 - Btw

Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, 2 BTW-KB nr. 1).