Fiscale & administratieve kalender

09.12.2022 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

15.12.2022 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2023 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

15.12.2022 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2023 en hun eventuele vervanging.

15.12.2022 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 41 700 EUR aan BV moeten betalen

20.12.2022 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

20.12.2022 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.12.2022 - Voorafbetalingen

(*)

30.12.2022 - Automatische ontspanningstoestellen

Vóór 1 januari: betaling van de jaarlijkse belasting, na indiening van borderel 680. De afgeleverde fiscale kentekens moeten op 1 januari 2023 op de toestellen worden aangebracht. Vanaf 2 januari 2023 kan de administratie aanvangen met een controle.

30.12.2022 - Btw

De margeregeling: aangetekende brief, om de stilzwijgende verlenging van de optie voor de margeregeling m.b.t. kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten en antiquiteiten (Aanschr. nr. 1/1995) te onderbreken.

30.12.2022 - Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2021-2022.

30.12.2022 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 3de kwartaal 2022.

30.12.2022 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

30.12.2022 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.