Fiscale & administratieve kalender

08.07.2022 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juni indienen.

11.07.2022 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

15.07.2022 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 41 700 EUR aan BV moeten betalen.

20.07.2022 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

20.07.2022 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

29.07.2022 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 2de kwartaal.

29.07.2022 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

29.07.2022 - Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

Lijst van alle vennoten neerleggen. (art. 373 W. Venn.)

29.07.2022 - Vennootschapsrecht (*)

Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 en 100 W.Venn. - art. 3:10 en 3:12 WVV).

29.07.2022 - Sociale balans (*)

Ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen maar wel een sociale balans: sociale balans neerleggen.

29.07.2022 - Vennootschapsbelasting en RPB (*)

Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun jaarrekening per 31 december 2021 afsluiten (art. 310 WIB).

31.07.2022 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

31.07.2022 -

05.08.2022 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2021 betalen.

05.08.2022 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.08.2022 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juli indienen.

10.08.2022 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2de kwartaal (zomerfaciliteiten).

12.08.2022 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juli betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 41 700 EUR aan BV moeten betalen.

22.08.2022 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

22.08.2022 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

31.08.2022 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de OR houden.

31.08.2022 - Vennootschapsrecht (*)

Indien uit de halfjaarlijkse balans blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: procedure voorzien in art. 7:228 WVV voor een NV, een Comm. VA of een CVBA die niet beantwoordt aan de definitie van artikel 6:1 WVV).

31.08.2022 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.09.2022 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2021 betalen.

05.09.2022 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

09.09.2022 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen.

09.09.2022 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).

15.09.2022 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 41 700 EUR aan BV moeten betalen.

20.09.2022 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.

20.09.2022 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.09.2022 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2022.

30.09.2022 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

30.09.2022 - Btw

Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2021 in een andere lidstaat van de Europese Unie.

30.09.2022 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)

Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten.

30.09.2022 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

01.10.2022 - Btw

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het team beheer uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

05.10.2022 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2021 betalen.

05.10.2022 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.10.2022 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over september indienen.

10.10.2022 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

14.10.2022 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 41 700 EUR aan BV moeten betalen.

20.10.2022 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.10.2022 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.

31.10.2022 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

31.10.2022 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.

31.10.2022 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

04.11.2022 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2021 betalen.

04.11.2022 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.11.2022 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.

15.11.2022 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 41 700 EUR aan BV moeten betalen.

21.11.2022 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.

21.11.2022 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.11.2022 - Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2022 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

30.11.2022 - Btw

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2023.

30.11.2022 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.12.2022 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2021 betalen.

05.12.2022 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

09.12.2022 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

15.12.2022 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2023 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

15.12.2022 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2023 en hun eventuele vervanging.

15.12.2022 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 41 700 EUR aan BV moeten betalen

20.12.2022 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

20.12.2022 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.12.2022 - Voorafbetalingen

(*)

30.12.2022 - Automatische ontspanningstoestellen

Vóór 1 januari: betaling van de jaarlijkse belasting, na indiening van borderel 680. De afgeleverde fiscale kentekens moeten op 1 januari 2023 op de toestellen worden aangebracht. Vanaf 2 januari 2023 kan de administratie aanvangen met een controle.

30.12.2022 - Btw

De margeregeling: aangetekende brief, om de stilzwijgende verlenging van de optie voor de margeregeling m.b.t. kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten en antiquiteiten (Aanschr. nr. 1/1995) te onderbreken.

30.12.2022 - Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2021-2022.

30.12.2022 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 3de kwartaal 2022.

30.12.2022 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

30.12.2022 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.