Nuttige nummers

 

Enkele rekeningnummers die nuttig kunnen zijn:

BTW
IBAN BE22 6792 0030 0047
BIC PCHQ BE BB

RSZ
IBAN BE63 6790 2618 1108
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN Natuurlijke personen
Verplichte mededeling: Nationaal Nummer
IBAN BE07 6792 0023 4066
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN Vennootschappen en zelfstandigen
Verplichte mededeling: Ondernemingsnummer
IBAN BE20 6792 0023 3056
BIC PCHQ BE BB

Gestructureerde mededeling

Berekenen gestructureerde mededeling