Nuttige nummers

 

Enkele rekeningnummers die nuttig kunnen zijn:

BTW
IBAN BE22 6792 0030 0047
BIC PCHQ BE BB

RSZ
IBAN BE63 6790 2618 1108
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN Natuurlijke personen /
Vennootschappen en zelfstandigen
Verplichte mededeling: Nationaal Nummer
BE61 6792 0022 9117
Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen
Koning Albert II laan 33, bus 42
1030 SCHAARBEEK

Gestructureerde mededeling

Berekenen gestructureerde mededeling